Угода користувача
1. Визначення
1.1.
  1.2.
   1.3.
    1.4.
     1.5.
      2. Загальнi положення
      2.1.
       2.2.
        2.3.
         2.4.
          3. Умови використання
          Право користування ПЗ та супутніми Промо-матеріалами у Користувача за цією Угодою виникає з моменту авторизації Користувача на веб-сайті та натискання кнопки «Завантажити».

          Користувач має право використовувати ПЗ та супутні Промо-матеріали протягом 3 (трьох) років з моменту авторизації Користувача на веб-сайті та натискання кнопки «Завантажити».

          Користувач може використовувати ПЗ та супутні Промо-матеріали лише з метою супроводження медичних маніпуляцій співробітниками медичного закладу
          Користувача та поширення інформації про таку можливість.

          Користувач належним чином повідомлений, що використання ПЗ здійснюється з урахуванням наступних вимог:
          3.1.
            • якість перегляду мультиплікаційного твору залежить від моделі використовуваного Пристрою.
            • всі питання, що стосуються придбання відповідних Пристроїв, вирішуються Користувачем самостійно. Такі питання не підпадають під дію цієї Угоди, і Пфайзер не несе за ці дії Користувача або третіх осіб відповідальності.
            • Пфайзер не несе відповідальності за будь-які збитки, що були завдані Користувачу або іншій особі, викликані або пов'язані з використанням ПЗ.
           3.2.
            3.3.
             3.4.
              Користувач належним чином повідомлений про те, що використання супутніх Промо-матеріалів здійснюється з урахуванням таких вимог:
              3.5.
                • Пфайзер надає супутні Промо-матеріали для завантаження в електронному вигляді.
                • Промо-матеріали, доступні для завантаження на Веб-сайті, можуть розміщуватися лише медичними закладами і лише в цілях промотування можливості здійснення медичних маніпуляцій із супроводом ПЗ у приміщеннях медичних закладів приватної, комунальної та державної форм власності, які використовують ПЗ;
                • всі питання, що стосуються замовлення послуг друку та адаптації Промо-матеріалів, вирішуються Користувачем самостійно. Такі питання не підпадають під дію цієї Угоди, і Пфайзер не несе відповідальності за ці дії Користувача або третіх осіб.
               Користувачу забороняється:
               3.6.
                 • вносити будь-які зміни до ПЗ, включаючи, але не обмежуючись, видозмінювати персонажів, фонограми та відеограми, вносити зміни до програмного коду, видаляти торгівельну марку Пфайзер у ПЗ тощо;
                 • будь-яким чином відчужувати ПЗ та супутні Промо-матеріали будь-яким третім особам;
                 • розробляти власні об'єкти права інтелектуальної власності на основі ПЗ та супутніх Промо-матеріалів, іншим чином використовувати ПЗ та супутні Промо-матеріали, окрім як для цілей, передбачених п. 3.3 цієї Угоди;
                 • вносити будь-які зміни в Промо-матеріали, за винятком внесення контактної інформації медичного закладу в спеціально відведених для цього місцях на Промо-матеріалах;
                 • використовувати ПЗ та супутні Промо-матеріали у господарських (комерційних) цілях;
                 • електронне перенесення ПЗ з одного персонального комп'ютеру або іншої платформи на іншу за допомогою мережі Інтернет.
                4. Відповідальність сторін. Обмеження відповідальності
                Користувач розуміє і погоджується з тим, що:
                4.1.
                  • Пфайзер не несе відповідальності за будь-які технічні несправності та не гарантує безпомилкову і безперебійну роботу ПЗ і за замовчуванням не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачу через технічній збій ПЗ.
                  • Пфайзер не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, шкоду честі, гідності або діловій репутації, які виникли в зв'язку з використанням ПЗ та супутніх Промо-матеріалів.
                 5. Захист персональних даних
                 Використання ПЗ та супутніх Промо-матеріалів також потребує отримання Згоди на обробку персональних даних Користувача. Авторизація на Веб-сайті свідчить, що Користувач приймає та погоджується дотримуватися положень Угоди, а також погоджується на збір, використання і зберігання своїх персональних даних, як зазначено в Згоді на обробку персональних даних, розміщених на Веб-сайті
                 5.1.
                  6. Інтелектуальна власність
                  Виключні майнові права інтелектуальної власності на ПЗ та супутні Промо-матеріали належать Пфайзер. ПЗ та супутні Промо-матеріали, як об'єкти інтелектуальної власності, підлягають правовій охороні згідно з чинним законодавством України, і міжнародно-правовими нормами.

                  Задля уникнення будь-яких непорозумінь, Пфайзер передає наступні майнові права інтелектуальної власності на ПЗ Користувачу:
                  6.1.
                   6.2.
                    6.2.1.
                    Усі інші майнові права інтелектуальної власності на ПЗ (право на будь-яку переробку (модифікацію), адаптацію, інші подібні зміни ПЗ, право дозволяти або забороняти використання ПЗ будь-якими третіми особами, право на перешкоджання неправомірному використанню ПЗ, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності на ПЗ) не передаються Користувачу і залишаються у Пфайзер.

                    Задля уникнення будь-яких непорозумінь, Пфайзер передає наступні майнові права інтелектуальної власності на Промо-матеріали Користувачу:
                    6.3.
                     6.4.
                      6.4.1.
                      право на використання Промо-матеріалів, що включає публічний показ і демонстрацію Промо-матеріалів повністю у формі, способом та з метою (цілями), що чітко передбачені цією Угодою;
                      право на модифікацію Промо-матеріалів лише у тій частині, як передбачено п. 3.6. цієї Угоди.
                      6.4.2.
                      право на використання ПЗ, що включає відтворення ПЗ повністю у формі, способом та з метою (цілями), що чітко передбачені цією Угодою.
                      Виключні майнові права ПЗ та Промо-матеріали, які належать Пфайзер, розповсюджуються на території всіх країн світу без обмеження. Виключні майнові права на ПЗ та Промо-матеріали належать Пфайзер протягом всього строку чинності таких прав.

                      Сторони цим підтверджують, що винагорода Пфайзер за передачу виключних майнових прав на ПЗ та Промо-матеріали за цією Угодою не сплачується. Передача майнових прав інтелектуальної власності на ПЗ та Промо-матеріали, як передбачено пп. 6.2 та 6.4, є безоплатною.

                      Будь-які дії, спрямовані на обхід технічних засобів захисту відповідно до цієї Угоди, з метою отримання доступу до ПЗ та супутніх Промо-матеріалів, є порушенням прав інтелектуальної власності, і Користувач самостійно несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України за такі дії.
                      6.5.
                       6.6.
                        6.7.
                         7. Інші умови
                         До цієї Угоди застосовується чинне законодавство України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

                         Всі суперечки, розбіжності, вимоги та претензії за цією Угодою повинні вирішуватися шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

                         Недійсність (нікчемність) або невідповідність чинному законодавству, що застосовується, будь-якої з умов цієї Угоди не впливає на дійсність її інших умов. Якщо будь-яка з умов Угоди буде визнана недійсною (нікчемною), Пфайзер зобов'язується негайно замінити її іншою умовою, яка буде в найбільшій мірі відповідати змісту замінюваної умови, але при цьому бути дійсною.

                         Заголовки в Угоді наводяться для зручності і не впливають на тлумачення змісту статей Угоди.

                         У разі будь-яких питань, повідомлень, пропозицій, скарг щодо ПЗ та супутніх Промо-матеріалів Користувач може звернутися до Пфайзер шляхом надсилання відповідного листа на юридичну адресу Представництва Pfizer Expоrt B.V. в Україні: Україна, м. Київ, вул. Амосова, буд. 12.
                         7.1.
                          7.2.
                           7.3.
                            7.4.
                             7.5.
                              DLA - UKR - 06-04-2021
                              Ця Угода Користувача (далі — «Угода») укладається між Користувачем та Pfizer Expоrt B.V., що діє через своє Представництво в Україні (далі – «Пфайзер»), і регулює використання Програмного забезпечення (далі – «ПЗ») та супутніх Промо-матеріалів, які розміщені для завантаження на Веб-сайті.

                              Цим Пфайзер гарантує, що йому належать усі необхідні майнові права інтелектуальної власності на ПЗ та Промо-матеріали для здійснення можливості передачі права дозволяти використовувати ПЗ та Промо-матеріали у порядку та на умовах, передбачених цією Угодою.

                              Користувач отримує право на користування ПЗ і супутніми Промо-матеріали виключно в разі прийняття усіх умов, викладених в Угоді та за умови надання згоди на обробку персональних даних.

                              Ця Угода є публічною офертою. Вчинення Користувачем дій, зазначених в цій Угоді, включаючи, але не обмежуючись: завантаження та використання Користувачем ПЗ, використання супутніх Промо-матеріалів, а також проставлення відповідної позначки в процесі авторизації на цьому веб-сайті, та інші дії, зазначені в цій Угоді, є повною і беззастережною згодою Користувача з усіма пунктами цієї Угоди, зі всіма її змінами і доповненнями, і беззастережним прийняттям її умов, і свідчить про укладення двосторонньої угоди між Пфайзер та Користувачем.
                              Користувач — будь-яка фізична особа, яка прийняла умови Угоди Користувача та надала згоду на обробку персональних даних, авторизувавшись на Веб-сайті.

                              Програмне забезпечення — складний об'єкт права інтелектуальної власності, виконаний у вигляді комп'ютерної програми та включає у себе, зокрема, програмне забезпечення для VR маски, що дає можливість відтворювати на ній інтерактивний аудіовізуальний контент в форматі віртуальної реальності, сам аудіовізуальний твір, персонажі твору, фонограми та відеограми, доступ до використання якого надається за допомогою авторизації Користувача на Веб-сайті та натискання кнопки «Завантажити».

                              Промо-матеріали — супутні до Програмного забезпечення фото і відео матеріали, включаючи, але не обмежуючись, листівки, банери, відео-тизер, доступ до використання яких надається за допомогою авторизації Користувача на Веб-сайті та натискання кнопки «Завантажити».

                              Веб-сайт — інтернет-сайт vacciland.com, що виступає комунікаційною платформою для завантаження Програмного забезпечення та супутніх Промо-матеріалів.

                              Пристрій — спеціальна гарнітура для відтворення Програмного забезпечення в режимі віртуальної реальності.
                               Made on
                               Tilda